CoinTiger đã tạm dừng việc rút và nạp FTN cũng như các chức năng giao dịch FTN / BTC, FTN / USDT

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.