Ra mắt TAN/BTC sẽ khả dụng lúc 16:00 ngày 28/3. Dành 1,400,000 TAN cho người dùng đăng ký mới.

Theo dõi

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.